Daily Archives

Tháng Chín 30, 2017

  • KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI TIÊU HỒNG

    Cây chuối có chu kỳ kinh tế ngắn, mức đầu tư không cao, kỹ thuật không phức tạp. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ chuối ngày càng mở rộng cho sản phẩm tươi và chế biến. Vì vậy, trồng chuối sẽ đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất.

    1. Chuẩn bị đất trồng
    – […]