Daily Archives

Tháng Mười Một 25, 2017

  • GỢI Ý BÓN PHÂN CHO CÂY CAO SU

    Việc bón phân đúng cách có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng mủ của cây, làm tăng lượng mủ, cho nhiều mủ, giảm vàng lá, rụng lá, kéo dài thời gian lá trên cành, kéo dài thời gian cạo mủ, kích thích hệ rễ phát triển cực mạnh, phục hồi rễ già, phát triển […]