Daily Archives

Tháng Ba 16, 2018

  • 5 ĐIỂM CẦN LƯU Ý ĐỂ BÓN PHÂN HỢP LÝ

    1. Bón phân không thể chỉ nhắm vào việc làm tăng năng suất cây trồng mà còn phải thấy trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh tăng năng suất cây trồng, bón phân còn phải đảm bảo cho chất lượng nông sản tốt, nông sản phải “sạch”, có nghĩa là không mang […]