Daily Archives

Tháng Năm 12, 2018

  • CHĂM SÓC CÂY ĂN TRÁI MÙA MƯA

    1. TÌNH TRẠNG MÙA MƯA TẠI MIỀN NAM:
    Thông thường màu mưa Nam bộ kéo dài 6 tháng, bắt đầu vào đầu tháng 5 đến hết tháng 10. Lượng mưa phân bổ không đều, thấp nhất là tháng 5 (từ 160-200 mm) tăng dần đến giữa tháng 8 thì giảm lại nhường chỗ cho hạn bà […]