1

4 THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN TRÁI CÓ MÚI TO

** Đối với cây 1 – 2 năm tuổi:– Phân đạm: nên pha vào nước để tưới, 2 – 3 tháng tưới một lần.- Phân lân và kali: nên sử dụng các sản phẩm Mỹ Việt như NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE, đạm 30N với liều lượng 0,5-2kg/cây/lần bón, chia thành 3-4 lần bón trong năm.

** Đối với cây trưởng thành: chia làm 4 lần bón/năm

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Lần 1 Sau khi thu hoạch NPK 20-5-5-13S+TE , NPK 20-6-6-13S+TE 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 2 Trước khi ra hoa Sau khi thu hoạchNPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 3 Sau khi đậu trái 6-8 tuần NPK 18-8-16+TE 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 4 Trước thu hoạch trái 1-2 tháng NPK 18-8-16+TE 0.5-2 kg/cây/lần

 

Lưu ý: Để cung cấp thêm vi lượng cho cây, có thể bón thêm phân trung vi lượng Mỹ Việt vào giai đoạn cây ra lá non và khi trái bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần bón từ 2-3kg/1000m2.