1

BA NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN LÚA DỄ ĐỔ NGÃ

Nhiều cánh đồng lúa đang ở giai đoạn tạo hạt, có những chùm hạt dài, nhìn mê tít và ngỡ sẽ có một vụ mùa bội thu. Nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua là cây đổ ngã ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng lúa khi thu hoạch.

lua1

Ngoài sâu bệnh, dịch hại thì đổ ngã cũng là lý do gây lép hạt lúa nhiều nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến cây lúa dễ đổ ngã. Vậy nguyên nhân chính là đâu?

lua 2

Thứ nhất là do tác động của các yếu tố ngoại cảnh như mưa bão, gió to, đất lung trũng, ngập nước.

Thứ hai, những giống lúa cao cây cũng thường bị đổ ngã trong vụ hè thu làm tăng tỷ lệ hạt lép.

Thứ ba, do nông dân áp dụng các yếu tố kỹ thuật không phù hợp như: gieo sạ với mật độ quá dày; bón phân mất cân đối giữa đạm, lân và kali. Trong đó thường gặp nhất là do bà con bón quá nhiều phân đạm ở giai đoạn cuối làm cho cây lúa phát triển lá quá mức mà thân cây lúa bị yếu nên rất dễ dẫn đến đổ ngã. Ở giai đoạn đầu trước khi lúa đón đòng, bón đạm và lân cao nhằm giúp cây phát triển, cứng cây. Ở giai đoạn sau khi trổ bông thì cần tăng lượng Kali để giúp tăng kích cỡ và phẩm chất hạt.

Bông lúa trổ mà bị ngâm trong nước thì sẽ hư hoặc không thụ phấn được (do bông lúa nằm đè lên nhau). Hậu quả cuối cùng là hạt lúa bị lép, năng suất và chất lượng giảm.

lua 1

Để có được kết quả cao, nhà nông cần lưu ý thêm về giống lúa, tham khảo kỹ thuật chăm sóc, bón phân phù hợp ứng với từng giai đoạn phát triển sẽ hạn chế nhiều dịch bệnh. Từ đó sẽ tiết giảm thời gian và chi phí nhưng tăng lợi ích kinh tế.