1

CÁC GIAI ĐOẠN BÓN PHÂN CHO CÂY LÚA – NHÀ NÔNG CẦN BIẾT

Những giống lúa hiện nay có năng suất cao và trồng nhiều vụ liên tục nên đất trồng thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Phân bón Mỹ Việt chuyên dùng cho cây lúa với sự tích hợp hài hòa cân đối các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng đặc biệt là vi lượng, giúp cung cấp đầy đủ và kịp thời nhu cầu sinh trưởng phát triển cây lúa trong từng giai đoạn khác nhau của tất cả các giống lúa.

cay lua

Dưới đây là các giai đoạn quan trọng, nhà nông cần lưu ý khi bón phân cho cây lúa:

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Bón lót Trước khi sạ Trung Lượng Hạ phèn 20 – 30 kg/1000m2/vụ
Bón thúc đợt 1

(lúa mạ)

7 – 10 ngày sau sạ NPK 20-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 10 – 15 kg/1000m2/ lần
Bón thúc đợt 2

(Đẻ nhánh)

18 – 22 ngày sau sạ NPK 20-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 15 – 20 kg/1000m2/ lần
Bón thúc đợt 3

(đón đồng)

38 – 45 ngày sau sạ NPK 20-20-15+TE 12 – 15 kg/1000m2/lần
Bón thúc đợt 4 (Nuôi hạt) Lúa trổ đòng hoàn toàn NPK 20-20-15+TE 12-15 kg/1000 m2/lần

*Lưu ý: 1 công hay 1 sào đất Nam Bộ là 1000m2, ở Trung Bộ là 500m2, ở Bắc Bộ là 360m2.