1

CÁCH BÓN PHÂN CHO CÂY RAU XANH TỐT, SẠCH VÀ AN TOÀN

Rau là một loại thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng hàng ngày cho con người. Cho nên rau rất quan trọng trong đời sống con người. Bởi vậy, việc trồng rau đảm bảo cuộc sống của con người luôn là cần thiết. 

Trước thực trạng, rau “bẩn” đang tràn lan trên thị trường như hiện nay thì việc ăn phải rau không sạch, không an toàn là không phải không có. Việc này đang lên mức độ báo động và cần được ngăn chặn kịp thời. Để góp phân nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường, người trồng rau cần nhận thức đúng đắn về việc áp dụng khoa học công nghệ vào việc trồng và chăm sóc cây trồng. Việc bón phân cho cây trồng nói chung và rau nói riêng cũng vậy. Trong khuôn khổ bài viết này, phân bón Mỹ việt chia sẻ cùng nhà nông về cách bón phân hợp lý, đúng cách giúp rau xanh sạch và đạt năng suất cao.

NHÓM CÂY THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Các loại nhóm cây Bón lót Trước khi trồng Trung vi lượng 3 con gà 50 – 100 kg/1000m2/vụ
Nhóm rau lấylá Bón thúc đợt 1 Sau khi trồng 5-7 ngày NPK 30-10-10+TE 25-30kg/1000m2/vụ
Bón thúc đợt 2 Trước khi thu hoạch 15 ngày NPK 15-15-15+TE, NPK 30-10-10+TE, 20-30kg/1000m2/vụ
Nhóm rau lấy củ & quả Bón thúc đợt 1 Sau khi trồng 3-5 ngày NPK 30-10-10+TE 30-35kg/1000m2/vụ
Bón thúc đợt 2 Trước khi ra hoa 15 ngày NPK 15-15-15+TE, NPK 16-16-8+TE, NPK 30-10-10+TE 25-30kg/1000m2/vụ
Bón thúc đợt 3 Khi trái nhỏ (sau thụ phấn) NPK 15-15-15+TE, NPK 18-8-16+TE, NPK 16-16-8+TE, NPK 30-10-10+TE 30-35kg/1000m2/vụ
Bón thúc đợt 4 Trước khi thu hoạch 15-20 ngày NPK 15-15-15+TE, NPK 18-8-16+TE, NPK 30-10-10+TE 20-30kg/1000m2/vụ