CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MỸ VIỆT
Địa chỉ: 30/5/8 Đông Hưng Thuận 10, Khu Phố 3, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
Sản xuất tại: kho 3E, Đường số 1, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An

Điện thoại: (0272) 3 874 688    Fax: (0272) 3 875 688    Email: phanbonmyviet@gmail.com
Website: http://www.phanbonmyviet.com.vn   Facebook: fb.com/phanbonmyviet.com.vn