1

GỢI Ý BÓN PHÂN CHO CÂY CAO SU

Việc bón phân đúng cách có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng mủ của cây, làm tăng lượng mủ, cho nhiều mủ, giảm vàng lá, rụng lá, kéo dài thời gian lá trên cành, kéo dài thời gian cạo mủ, kích thích hệ rễ phát triển cực mạnh, phục hồi rễ già, phát triển rễ tơ, hạn chế khô miệng cạo, loét miệng cạo, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cân đối cho cây trồng, giúp xanh cây, chống chịu khô hạn, thời tiết bất ổn và sâu bệnh. Sau đây là một vài gợi ý lựa chọn sản phẩm phân bón Mỹ Việt phù hợp cho cây cao su tương ứng với liều lượng bón cho từng thời kỳ cây trồng:

Cao su kiến thiết cơ bản:

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Bón lót Trước khi trồng Hữu cơ 3 con gà 1 – 3 kg/cây/lần
Bón thúc Cây từ 1 – 3 năm tuổi NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 30 – 50 kg/1000m2/lần
Cây từ 4 – 6 năm tuổi NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 50 – 60 kg/1000m2/lần

Cao su kinh doanh:

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN PHƯƠNG PHÁP BÓN
Bón thúc Đầu mùa mưa

(tháng 5 – tháng 6)

NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE 50 – 80 kg/1000m2/năm Rải đều lượng phân thành băng rộng 1 – 1,5 m giữa luống cao su
Giữa mùa mưa

(tháng 7 – tháng 8)

NPK 17-7-17+TE, NPK 18-8-16+TE, NPK 20-20-15+TE. 50 – 80 kg/1000m2/năm
Cuối mùa mưa

(tháng 9 – tháng 10)

NPK 17-7-17+TE, NPK 18-8-16+TE, NPK 20-20-15+TE. 50 – 80 kg/1000m2/năm