Đa lượng: Đạm (N): 17.68% Lân (P2O5): 8.86% Kali (K2O): 15.68%

Trung lượng: Lưu huỳnh (S): 3.68%

Vi lượng: Bo(B): 80ppm, Đồng (Cu): 50ppm,Kẽm (Zn): 70ppm, Sắt (Fe): 6ppm, Mangan (Mn): 50ppm

Hợp chất chuyên dùng vừa đủ

– Hạn chế rụng trái, nứt trái, vàng lá, kích thích ra rễ.
– Kích thích ra rễ tơ, phục hồi rễ già, làm mát bộ rễ, cho rễ khỏe.
– To trái, to nhân, chắc hạt, nặng hạt.
– Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng.

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè: 30-50 kg/1000m2/lần.
Cao su: 30-40 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: 0,1-0,2 gr/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0.5-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.