1

MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN TRÁI

Đối với cây đang ở giai đoạn tăng trưởng: thường gọi là giai đoạn kiến thiết cơ bản (tức là cây được tính từ khi mới trồng đến khi chuẩn bị cho năm bói đầu tiên), cần đảm bảo mật độ hố trồng, kỹ thuật đào hố, liều lượng, tỷ lệ và chất lượng các loại phân bón lót hữu cơ Mỹ Việt 3 con gà.

Cây con trong thời kỳ này phải được bón phân thường xuyên (1-2 tháng cho 1 lần bón) ưu tiên tỷ lệ phân chứa N cao hơn nhằm giúp cây tăng sinh trưởng. Ưu tiên bón phân NPK theo tỷ lệ 3:2:1 hoặc 3:1:1 tương ứng với các công thức NPK 20-16-8, 30-10-10. Thường xuyên xới xáo và chú ý giữ ẩm, chống đọng nước trong bồn và trong hố trồng để tạo độ thông thoáng khí, giúp cho bộ rễ phát triển mạnh và nhanh hơn.

Đối với cây đang ở giai đoạn kinh doanh: (được tính từ vụ bói quả đầu tiên trở đi). Trong giai đoạn này, cây ăn quả nói chung muốn bảo đảm cho năng suất cao và ổn định cần lưu ý: Việc bón phân phải được chú trọng trong 4 thời kỳ (4 đợt bón) của một chu trình mùa vụ như sau:

Đợt 1: Tính từ khi kết thúc thu hoach vụ trước cho đến khi cây phục hồi sinh trưởng, tăng cường quá trình tích lũy dinh dưỡng. Trong thời kỳ này cần ưu tiên bón phân hữu cơ, phân NPK Mỹ Việt 20-5-5, 20-5-6, 20-6-6 nhằm nhanh chóng giúp cây trồng phục hồi sức khỏe sau một thời gian dài phải huy động dinh dưỡng nuôi trái. Tạo tiền đề tốt cho việc tích lũy dinh dưỡng giúp cho các giai đoạn kế tiếp. Với một số cây ăn trái có thời gian từ khi kết thúc thu hoạch đến ra hoa vụ kế tiếp quá ngắn thì cần phải bón phân đợt 1 sớm, khi việc thu hoạch trái vụ trước đã đạt từ 70-80%. Đồng thời ở đợt bón phân này cũng cần bổ sung cả những loại phân bón lá nhằm tăng cường khả năng phục hồi và tích lũy chất trong cây (giúp đâm chồi nhánh mới và phát triển bộ lá).

Đợt 2: Được tính từ sau khi đã kết thúc đâm đọt lá non đã chuyển hoàn toàn sang lá già (Chú ý: cây Cam, Quýt, Bưởi, Chanh thì phải bón trước khi đâm đọt mới vì nhóm cây này khi đâm đọt đồng thời với trổ bông). Giai đoạn này cần chú ý bón tăng tỷ lệ phân lân (P) nên dùng NPK Mỹ Việt 16-16-8, 20-16-8, 20-20-15 nhằm giúp cho tỷ lệ C/N của cây tăng cao, thuận lợi cho quá trình hình thành mầm hoa, phát triển hoa. Giai đoạn này cũng cần bổ sung thêm các chất vi lượng (đặt biệt là vi lượng B) nhằm tăng thêm số lượng, chất lượng và sức sống của hạt phấn, giúp cho việc thụ phấn thụ tinh được dễ dàng sẽ giảm tỷ lệ rụng hoa, giúp cho cây ăn trái trổ hoa đều, tập trung.

Đợt 3: Được tính từ sau thụ phấn đến khi trái hoặc chùm trái phát triển tối đa về thể tích. Giai đoạn này cần bón cân đối các chất đa lượng NPK Mỹ Việt 16-8-16, 17-7-17, 18-8-18, và cả các chất trung và vi lượng nhằm giúp hạn chế tỷ lệ rụng trái, nhằm tăng nhanh việc phát triển thể tích trái và vỏ trái tạo điều kiện cho việc tăng số quả / cây và tăng trọng lượng trung bình quả. Đây là 2 chỉ tiêu quan trọng cấu thành năng suất.

Đợt 4: Được tính trong khoảng thời gian trước thu hoạch 1 tháng. Đây là giai đoạn tích lũy và chuyển hóa các chất trong trái, tăng độ chắc của trái và tăng chất lượng của trái. Giai đoạn này rất cần chất kali (K) để tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ lá cây vào trái (Lượng K > N), rất cần thêm tỷ lệ chất đạm (N), chất calci (Ca) và vi lượng (TE) để giúp cho độ bóng, độ dãy của vỏ được phát triển tốt làm tăng giá trị thương phẩm, hạn chế sự tấn công của mầm bệnh. Thúc đẩy nhanh quá trình chín sinh lý và sinh thái của trái, giúp cho việc chín đồng loạt và tăng chất lượng trái. Đợt bón này cần ưu tiên sử dụng các dạng phân có nhiều Ca; Một số phân thông dụng như : 12-12-18, 16-9-21, 17-7-21.