Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urea. Được nghiên cứu dựa vào đặc tính của từng loại cây trồng, đất trồng, chuyên dùng cho từng loại cây mà không gọi theo công thức. Các sản phẩm NPK chuyên dùng của phân bón Mỹ Việt bón cho các loại cây trồng như: Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Thanh long, Cây ăn trái, Cây lúa, Rau củ quả.

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÔNG NGHIỆP

Phân Bón Chuyên Dùng Cho Cây Ăn Trái

Phân Bón Chuyên Dùng Cho Cây Lúa

Phân Bón Chuyên Dùng Cho Rau Củ Quả