Cung cấp các dưỡng chất giúp cây ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu trái. Giúp lớn trái nhanh, trái đều đẹp, phầm chất tốt hơn. Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

NPK 20-20-15+TE

NPK 25-25-5+TE

NPK 16-16-8+TE

NPK 18-8-16+TE