Phục hồi cây sau thu hoạch, kích thích phân hóa mầm hoa, trổ bông đồng loạt, tăng tối đa khả năng đậu trái non.Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cân đối cho cây trồng vào mùa khô, giúp xanh cây, chống chịu khô hạn, thời tiết bất ổn và sương muối.

NPK 20-5-5-13S+TE

NPK 20-6-6-13S+TE