Giúp cây ra rễ cực mạnh, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã. Giúp lúa đẻ nhánh tốt, to đòng, trổ bông đều đồng loạt.Bông dài hạt chắc, sáng hạt, hạn chế lép hạt, hạn chế ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn. Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

NPK 20-20-15+TE

NPK 25-25-5+TE

ĐẠM 30N

TRUNG LƯỢNG HẠ PHÈN