Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng xuất cây trồng. Giúp lớn trái, to trái, chắc nhân và nặng hạt. Phát triển cành dự trữ, kích thích ra rễ mạnh, phục hồi hệ rễ già. Thanh long cho trái lớn đều, dây mập, tai xanh cứng, trái chín đỏ đẹp. Cung cấp dinh dưỡng cần thiết, cân đối cho cây trồng, giúp cây chống chịu thời tiết bất ổn.

NPK 16-16-8+TE

NPK 18-8-16+TE

TRUNG VI LƯỢNG MỸ VIỆT

TRUNG LƯỢNG BÓN RỄ 3 CON GÀ