Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urea. Được nghiên cứu dựa vào đặc tính của từng loại cây trồng, đất trồng, chuyên dùng cho từng loại cây mà không gọi theo công thức. Các sản phẩm NPK chuyên dùng của phân bón Mỹ Việt bón cho các loại cây trồng như: Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Thanh long, Cây ăn trái, Cây lúa, Rau củ quả.

Phân Bón NPK

Phân Bón Hữu Cơ

Phân Bón Chuyên Dùng